EduTubePlus - Európai tananyaghoz kapcsolódó videókönyvtár és
e-szolgáltatások a videó tantermi használatához 2009-2011
KEZDŐOLDAL > CÉGINFORMÁCIÓ > PROJEKTJEINK > EDUTUBEPLUS

A PROJEKT CÉLJA

Az EduTubePlus projekt célja, elősegítse az oktató TV és videó gyártók tanagyaghoz kapcsolódó digitális videóinak, illetve a tanárok és diákok által készített videó-alapú tananyagainak az együttes elérését, felhasználását és kicserélését a tanulási szükségletek kielégítése és az iskolai gyakorlatok innovációja érdekében.

A megoldás, melyet ez a projekt kínál, a meglévő digitális oktatási videóanyagok és szolgáltatások, technikai megoldások, pedagógiai ismeretek, bevált gyakorlatok és sikertörténetek hatékony alkalmazásán, kibővítésén és integrációján alapul, hogy így egy innovatív, hibrid, tartalomalapú e-szolgáltatást nyújthasson az oktatásban részt vevőknek.

 • Egy on-line, európai szintű, a tananyaghoz kapcsolódó videóklip könyvtár létrehozása a szakértők által összeállított digitális videók tartalom szerinti sorbarendezésével, valamint azok szemantikai integrálása a közös metaadat és a különböző nemzeti tananyagok alapelveinek többnyelvű rendszerezése alapján.

 • Nagy teherbírású videómegosztó és kezelő platform kiterjesztése a tanárok és diákok által feltölteni kívánt videók támogatására, illetve integrációja egy LCM rendszerrel, így kerül kialakításra az EduTubePlus Platform.

 • Jól kidolgozott pedagógiai keretbe foglalt e-szolgáltatások fogják lehetővé tenni a videóalapú gyakorlatok on-line megalkotását, feltöltését és megosztását az oktatók és tanárok számára, kihasználva az integrált videókönyvtár metaadatait és indexeit.

 • A rendszerrel együtt on-line videó fordító és lokalizáló szolgáltatások fogják támogatni a könyvtár többnyelvű, multikulturális tartalmának elérhetőségét és használatát.

Az EduTubePlus oktatási e-szolgáltatást megbízhatóan, valós körülmények között fogjuk tesztelni az iskolákban, kiszélesítve a lehetőségeket az oktatásban használt videók számára, így segítve egy aktív oktatási közösség és értékes visszajelzések megszületését. Ez a hibrid, európai videóalapú e-szolgáltatás új üzleti modellt teremt az oktató TV és videó, valamint az iskolai internet-alapú szolgáltatások piacán, melynek egyikét a jelen projekt keretein belül kiértékeljük.

A projekt az Európai Bizottság eContentPlus programjának társfinanszírozásában valósul meg. Az eContentPlus program alapvető célkitűzése a jelen európai digitális tartalmak elérhetőségének és felhasználhatóságának javítása.

A PROJEKT CÉLCSOPORTJA

 • Iskolai testületek (tanárok és diákok együttesen) az alap-, és a középfokú oktatásban

 • Európai Oktatási Hatóságok és törvényhozók (pl. oktatási minisztériumok, pedagógiai intézetek)

 • Pedagógiai szakemberek és oktatók

 • Az oktató TV és videó, valamint az iskolai internet-alapú szolgáltatások piaca

 • Kiadók és egyéb „business-to-consumers” (B2C) cégek

 • Oktatási technológia piaca (oktatási szoftvercégek és multimédia kiadók)

 • Az LCMS piaca

A PROJEKTBEN RÉSZT VEVŐK

Koordinátor:

RESEARCH ACADEMIC COMPUTER TECHNOLOGY INSTITUTE (RACTI), Görögország
Koordinátor: Elina Megalou
E-mail: megalou@cti.gr
További információ: http://www.cti.gr

Partnerek:

GIE lesite.tv (lesite.tv), Franciaország
Koordinátor: Jean Marc Merriaux
További információ: http://www.lesite.tv

MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION AND RELIGIOUS AFFAIRS (MoE), Görögország
Koordinátor: Natassa Paloukou
További információ: http://www.ypepth.gr, http://www.e-yliko.gr

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA (UNED), Spanyolország
Koordinátor: Prof. Covadonga Rodrigo
További információ: http://www.uned.es

Companhia de Ideias Anonimas Comunicacao Social Lda (CI), Portugália
Koordinátor: Luis Rebelo
További információ: http://companhiadeideias.mrnet.pt

RAI-Radiotelevisione italiana Spa (RAI), Olaszország
Koordinátor: Markus Nikel
További információ: http://www.educational.rai.it/

EDUCATION HIGHWAY Innovationszentrum fuer Schule und Neue Technologie GmbH (eduhi), Ausztria
Koordinátor: Ursula Simmetsberger
További információ: http://www.eduhi.at

EduCentrum vzw (KlasCement), Belgium
Koordinátor: Hans De Four
További információ: http://www.klascement.net

Klett Lernen und Information GmbH (Klett), Németország
Koordinátor: Juergen A. Schmidt
További információ: http://www.klett.de

University of HULL (UofHULL/Institute for Learning), Egyesült Királyság
Koordinátor: Kevin Burden
További információ: http://www.hull.ac.uk/ifl/

MENON Network, Belgium
Koordinátor: Nikitas Kastis
További információ: http://www.menon.org

SIVECO Romania SA (SIVECO), Románia
Koordinátor: Delia Oprea
További információ: http://www.siveco.ro

Centre for the Development of Telecommunications in Castilla y León (CEDETEL), Spanyolország
Koordinátor: Elena Verdu
További információ: http://www.cedetel.es

ATiT Audiovisual Technologies, Informatics and Telecommunication (ATiT), Belgium
Koordinátor: Sally Reynolds
További információ: http://www.atit.be

Jyväskylän yliopisto; The University Of Jyväskylä / Dept: Kokkola University Consortium Chydenius (JY/Chydenious), Finnország
Koordinátor: Paasimäki Juha
További információ: http://www.chydenius.fi/

Fondazione Maddalena di Canossa’s (FMC), Olaszország
Koordinátor: Armando Persico

SZÁMALK Zrt., Magyarország
Koordinátor: Dr. Komáromi László

A PROJEKT HONLAPJA

http://www.edutubeplus.info

 
   
 
 
EduTubePlus - A European Curriculum Related Video Library and
Hybrid e-Services for the Pedagogical Exploitation of Video in Class
HOMEPAGE > ABOUT SZAMALK LTD. > PROJECTS > EDUTUBEPLUS

PROJECT AIM

The EduTubePlus project aims to create the conditions that will facilitate the co-existence, use and exchange of curriculum-related digital video provided by Educational TV & video producers and of video and video-based pedagogical resources (learning activities) generated by pupils and teachers in order to meet emerging learning needs and innovative practices at school level.

The solution put forward by this project is based on the effective adaptation, extension and integration of existing digital educational video resources and services, robust technical solutions, pedagogical knowledge, best practices and success stories in order to provide an innovative, hybrid, content-based e-service to the educational community.

 • An on-line, trans-European, curriculum-related video clip library is created by segmenting the professionally produced digital videos to core-content video clips and semantically integrating them via common metadata and a multilingual ontology of multinational curricula concepts.

 • A robust video publishing & management platform is extended to support video uploading by teachers and pupils and is integrated with an established Learning Content Management System to form the EduTubePlus Platform.

 • Additional e-services will allow the on-line creation, upload and sharing of video-based learning activities by educators and teachers, taking advantage of the metadata and indexes of the integrated video library and supported by a sound pedagogical framework.

 • Online video translation and localisation services, along with the ontology, support multilingual and multicultural access and use of the library’s content.

The EduTubePlus educational e-service, with a high degree of security will be evaluated in real conditions in schools, extending the existing paradigms of video use in class, creating an active educational community and providing valuable feedback. This hybrid trans-European video-based e-service develops new business models for the Educational TV and video market and the market of Internet based services for schools, one of which is evaluated within the context of the project.

The project is co-funded by the eContentPlus programme of the European Commission. The overall aim of the eContentPlus program is to make existing digital content in Europe more accessible, usable and exploitable.

TARGET GROUPS

 • School Communities (teachers and pupils) in primary and secondary education

 • European Education Public Authorities and policy makers (e.g. Ministries of Education, Pedagogical Institutes)

 • Pedagogical experts & educators

 • Educational TV and video market & market of Internet based services for schools

 • Publishers & other Business to Consumers (B2C) companies

 • Educational Technology Market (educational software companies and educational multimedia publishers)

 • The LCMS market

PROJECT PARTNERS

Co-ordinator

RESEARCH ACADEMIC COMPUTER TECHNOLOGY INSTITUTE (RACTI), Greece
Coordinator: Elina Megalou
E-mail: megalou@cti.gr
Further information: http://www.cti.gr

Partners

GIE lesite.tv (lesite.tv), France
Coordinator: Jean Marc Merriaux
Further information: http://www.lesite.tv

MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION AND RELIGIOUS AFFAIRS (MoE), Greece
Coordinator: Natassa Paloukou
Further information: http://www.ypepth.gr , http://www.e-yliko.gr

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA (UNED), Spain
Coordinator: Prof. Covadonga Rodrigo
Further information: http://www.uned.es

Companhia de Ideias Anonimas Comunicacao Social Lda (CI), Portugal
Coordinator: Luis Rebelo
Further information: http://companhiadeideias.mrnet.pt

RAI-Radiotelevisione italiana Spa (RAI), Italy
Coordinator: Markus Nikel
Further information: http://www.educational.rai.it/

EDUCATION HIGHWAY Innovationszentrum fuer Schule und Neue Technologie GmbH (eduhi), Austria
Coordinator: Ursula Simmetsberger
Further information: http://www.eduhi.at

EduCentrum vzw (KlasCement), Belgium
Coordinator: Hans De Four
Further information: http://www.klascement.net

Klett Lernen und Information GmbH (Klett), Germany
Coordinator: Juergen A. Schmidt
Further information: http://www.klett.de

University of HULL (UofHULL/Institute for Learning), UK
Coordinator: Kevin Burden
Further information: http://www.hull.ac.uk/ifl/

MENON Network, Belgium
Coordinator: Nikitas Kastis
Further information: http://www.menon.org

SIVECO Romania SA (SIVECO), Romania
Coordinator: Delia Oprea
Further information: http://www.siveco.ro

Centre for the Development of Telecommunications in Castilla y León (CEDETEL), Spain
Coordinator: Elena Verdu
Further information: http://www.cedetel.es

ATiT Audiovisual Technologies, Informatics and Telecommunication (ATiT), Belgium
Coordinator: Sally Reynolds
Further information: http://www.atit.be

Jyväskylän yliopisto; The University Of Jyväskylä / Dept: Kokkola University Consortium Chydenius (JY/Chydenious), Finland
Coordinator: Paasimäki Juha
Further information: http://www.chydenius.fi/

Fondazione Maddalena di Canossa’s (FMC), Italy
Coordinator: Armando Persico

SZÁMALK Ltd., Hungary
Coordinator: Dr. Laszlo Komaromi

PROJECT WEBSITE

http://www.edutubeplus.info